Sirküler

Sirküler No: 2022/528


Ürün Takip Sisteminde yazan GTİP kodu ile gümrükte beyan edilen GTİP kodunun farklı olması hakkında

Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) yazan GTİP kodu ile gümrükte yapılan beyanların uyuşmadığı durumlarda KDV oranında nasıl bir işlem yapılacağı konusunun açıklığa kavuşturulması yönünde Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yapılan yazılı başvuru ile ilgili olarak açıklama yapılmıştır.

Cevaben alınan yazıya göre; "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazlardan olup olmadığının, açık devlet verisi olarak herhangi bir kullanıcı hesabı gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği " https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/  " linkinde yer alan ÜTS Bilgi Bankasından ürün barkodu, marka, model vb. bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceğinin anlaşıldığı, durumlarda tüm eşyaların anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında % 8 KDV oranında değerlendirilmesi ve bunun tespiti için ÜTS kayıtlarına başvurulmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü (29.11.2022 / 80272622)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-156.02-00080272622

Konu : ÜTS Kaydı

29.11.2022 / 80272622

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 17.11.2022 tarihli ve 5375 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçenizde özetle ÜTS sisteminde yazan GTİP kodu ile gümrükte yapılan beyanların uyuşmadığı durumlarda KDV oranında nasıl bir işlem yapılacağı konusunun açıklığa kavuşturulması istenilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 28/04/2022 tarihli ve 58418 sayılı yazıda; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan yazışmalar neticesinde, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik sonrası herhangi bir eşyanın, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırasında sayılan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazlardan olup olmadığının, açık devlet verisi olarak herhangi bir kullanıcı hesabı gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği " https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/ " linkinde yer alan ÜTS Bilgi Bankasından ürün barkodu, marka, model vb. bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceğinin anlaşıldığı, bu bağlamda, söz konusu Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göre "cihaz" olarak adlandırılan tüm eşyaların anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında değerlendirilmesi ve bunun tespiti için ÜTS kayıtlarına başvurulmasının Bakanlıklarınca da da uygun bulunduğu belirtilmektedir.

Öte yandan, dilekçenizde belirtilen hususla ilgili somut sorunların bildirilmesi halinde ilgili gümrük idaresi nezdinde gerekli araştırma yapılabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kadir SARIKAYA

Bakan a.

Daire Başkanı


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com