Sirküler

Sirküler No: 2022/530


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6435)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305)'da bazı değişiklikler  yapılmıştır.

Endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari üç milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımları değerlendirme komisyonu uygunluğu ve diğer koşullar aranmaksızın stratejik yatırımlar kapsamına alınmıştır.

Stratejik yatırım ve öncelikli yatırımlara yönelik faiz veya kâr payı desteğine ilişkin 11 inci maddenin 1/f bendindeki koşullar yürürlükten kaldırılmıştır.

Turizm merkezlerindeki yatırımlar 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.

Yatırım süresi ve tamamlama vizesi başlıklı 24 üncü maddesindeki otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizelerine ilişkin koşulları düzenleyen 9.fıkra yürürlükten kaldırılmıştır;

İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulanabileceğine ilişkin geçici fıkra kaldırılmıştır.

Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) sektörü Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler arasından çıkarılmıştır.

Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli ve Muğla illeri için il bazında bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklerden yararlanacak sektörlere "Metal sektörü" eklenmiştir.

Modernizasyon cinsindeki un yatırımları teşvik edilecek yatırımlar listesine  alınmıştır.

Bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlara sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları eklenmiştir.

Kaynak: 30 Kasım 2022 Tarihli ve 32029 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-15.pdf


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com