Sirküler

Sirküler No: 2022/533


Türk Standartlarının 2022 yılı Sistematik Gözden Geçirilmesi

Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) alınan bir yazıya atfen, Uluslararası ve Avrupa Birliği Standart Hazırlama Prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan standartların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiği bildirilerek ilgili standartlara ilişkin görüş istenilmektedir.

Buna göre TSE tarafından hazırlanmış ve 2018 yılında yayımlanan Türk standartlarıyla bu uygulamaya paralel bir çalışma başlatıldığı, buna göre uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk standartlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerektiği, bu sistematik gözden geçirme işleminin Türk standartlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı ve standartları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin önem arz ettiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk standartları listesi ve bu standartlar için doldurulması gereken "sistematik gözden geçirme oy formu" iletilerek, söz konusu oy formunun listedeki faaliyet alanı ile ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak görüşlerin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine iletilmesi talep edilmiştir.

Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standartlara https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632 linkinde yer verilmiştir.

Kaynak: Ege İhracatçıları Birliği (EİB)
https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=A4B9A4730E&HID=262791172022121164917


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com