Sirküler

Sirküler No:


5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste
Harp araç ve gereçleri ile silâh, mühimmat ve patlayıcı madde üreten sanayi kuruluşlarının kurulması, işletilmesi ve yükümlülükleri ile denetimine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 5201 sayılı Kanun uyarınca üretimi, ihracı ve ithalatına ilişkin izin işlemleri  Milli Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve bilgisi dâhilinde yapılacak olan eşyanın belirlendiği 2023 yılı "Kontrole Tabi Malzeme Listesi" güncellenmiştir.
 
 
 
Yayımlanan Tebliğe göre; Listedeki sistemlerde yer alan sivil amaçlı kullanıma uygun yazılımlar ve genel imalât malzemeleri (civata, somun, vida, conta, o-ring, boya, bağlama amaçlı kullanılan bracket/fitting ve benzeri), ticari maksatlı tedarik edilebilen bilgisayar donanımları Kontrole Tâbi Liste kapsamında değildir.
 
 
 
Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp maddeleri/silahlarının ithalatı, ihracatı ve üretimi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği yasaklanmıştır.
 
 
 
Hem askerî hem de sivil amaçlı kullanılan malzemeler “Çift Kullanımlı Malzeme” olarak adlandırılır.
 
 
 
2/12/2003 tarih ve 25304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/12 sayılı “Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ” kapsamında olanların ihracatı adı geçen tebliğ hükümleri uyarınca, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin ithalatına yönelik işlemler “İthalat Tebliği” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda yürütülür.
 
 
 
Firmalar tarafından ihracatı/ithalatı yapılacak harp araç  ve gereçleri listesindeki  malzemenin askerî veya sivil amaçlı olup olmadığı Gümrük Beyannamesine yazılacaktır.
 
 
 
Herhangi bir malzemenin bu liste kapsamında olup olmadığına yönelik tereddüte düşülen hususlarda Millî Savunma Bakanlığının kararı esas alınacaktır.
 
 
 
Kaynak: 03 Aralık 2022 Tarihli ve 32032 Sayılı Resmî Gazete
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221203-4.pdf

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com