Sirküler

Sirküler No:


Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 7)
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında faydalanan ülkede yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan Türkiye ve İsviçre menşeli ürünlerin , söz konusu Faydalanan Ülke menşeli kabul edilmesine olanak sağlayan kümülasyon kuralı 1/11/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
 
 
Türkiye, AB ve İsviçre arasındaki Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamındaki kümülasyon sistemine göre;
 
 
 
a) Bir Faydalanan Ülkede, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda belirtilen “yetersiz işçilik ve işlemlerin” ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan Türkiye menşeli girdiler, bu girdiler kullanılmak suretiyle elde edilen nihai ürünün Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde İsviçre Konfederasyonu’na ithali esnasında,
 
 
 
b) Bir Faydalanan Ülkede, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda belirtilen “yetersiz işçilik ve işlemlerin” ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan İsviçre Konfederasyonu menşeli girdiler, bu girdiler kullanılmak suretiyle elde edilen nihai ürünün Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde Türkiye’ye ithali esnasında,  söz konusu Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilecek.
 
 
 
Türkiye ile AB arasındaki ticarette, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına (müfrez menşe beyanları) uygulanmayacak.
 
 
 
Türkiye ile İsviçre arasındaki ticarette ise müfrez menşe beyanları kullanılabilecektir.
 
 
 
Kaynak: 03 Aralık 2022 Tarihli ve 32032 Sayılı Resmî Gazete
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221203-5.htm 

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com