Sirküler

Sirküler No: 2022/557


AB menşeli ve çıkışlı bazı tarım ürünlerinde beyanname başına yararlanılabilecek azami miktarlarda değişiklik yapıldı

 

Avrupa Birliği menşeli ve çıkışlı bazı tarım ürünlerinde beyanname başına yararlanılabilecek azami miktarlarda yapılan değişikliğe göre;

Avrupa Birliği çıkışlı bebek mamaları (1901.10) için uygulanmakta olan tarife kontenjanı için bir gümrük beyannamesi kapsamında kullanılabilecek azami miktar  1 Ocak 2023'ten itibaren  uygulanmak üzere 20 Ton olarak belirlendi.

Ayrıca AB menşeli tarım ürünlerine ilişkin tarife kontenjanlarına ilişkin olarak ;

-0602.90 (0602.90.91.00.00 hariç) tarife alt pozisyonundaki canlı bitkiler için bir gümrük beyannamesi kapsamında kullanılabilecek azami miktar  1 Ocak 2023'ten itibaren  20 tondan 150 tona  çıkarılması,

-2309.90 tarife alt pozisyonundaki  hayvan yemleri içinse  bir gümrük beyannamesi kapsamında kullanılabilecek azami miktar  1 Ocak 2023'ten itibaren   30 tonla sınırlandırılması, şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Kaynak: 17 Aralık 2022 Tarihli ve 32046 Sayılı Resmî Gazete

Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-14.htm
 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-15.htmSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com