Sirküler

Sirküler No: 2022/560


D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması ile ilgili yönetmeliğe Bangladeş "taraf ülkeler" olarak eklenmiştir.

1 Kasım 2022 tarihi itibariyle İthalat Rejim Kararı'nda yapılan değişiklikle  D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında Türkiye tarafından taviz tanınan ülkeler arasına alınan  ve daha sonra Bangladeş'in D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli vergi oranı uygulayacağı ürünleri  gösteren taviz listesinin onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle “Bangladeş “ taraf ülkelere olarak eklenmiştir.

Kaynak: 20 Aralık 2022 Tarihli ve 32049 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221220-1.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com