Sirküler

Sirküler No: 2022/562


Kimlik Paylaşım Sistemi

 

Ek tahakkuk ve para cezalarının muhataplarına tebliğlerinde doğru adres tespitinin yapılamaması nedeniyle zorluklar yaşandığı, adres tespiti ve gümrük alacağının tahsilinin hızlandırılmasını teminen KATBİS (Kamu Taşınmazları Bilgi Sistemi) uygulamasına "Nüfus İşlemleri" menüsü eklenerek "Aile Nüfus Bilgileri" sekmesi üzerinden vukuatlı nüfus ve adres bilgilerinin sorgulanabilmesi imkanının sağlandığı bildirilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü (14.12.2022 / 80921017)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-80571967-713.01-

Konu :Kimlik Paylaşım Sistemi

 

14.12.2022 / 80921017

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; ek tahakkuk ve para cezalarının muhataplarına tebliğlerinde doğru adres tespitinin yapılamaması nedeniyle zorluklar yaşandığı, adres tespiti amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüyle yapılan yazışmaların uzun zaman aldığı ve kamu alacağının sürüncemede kaldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen sıkıntıların ortadan kaldırılması ve gümrük alacağının tahsilinin hızlandırılmasını teminen KATBİS uygulamasına "Nüfus İşlemleri" menüsü eklenerek "Aile Nüfus Bilgileri" sekmesi üzerinden vukuatlı nüfus ve adres bilgilerinin sorgulanabilmesi sağlanmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge MüdürlüklerineSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com