Sirküler

Sirküler No: 2022/572


Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda (EEE) Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik resmi gazetede yayımlanmıştır.

Yönetmelikle atık elektrikli ve elektronik eşyaların çevreye duyarlı geri kazanımının ve bertarafının sağlanması da dâhil olmak üzere insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmiştir.

Elektrikli ve elektronik eşya (EEE) yönetmelikte " Alternatif akımla 1000 Volt’u, doğru akımla da 1500 Volt’u geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyalar" olarak tanımlanmıştır

Yönetmelik, EK-1’de belirtilen kategorilere dâhil olan elektrikli ve elektronik eşyaları kapsamaktadır.

1.Büyük ev aletler
2.Küçük ev aletleri
3.Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları
4.Tüketici ekipmanları
5.Aydınlatma ekipmanı
6.Elektrikli ve elektronik aletler
7.Oyuncaklar, eğlence ve spor malzemeleri
8.Tıbbi cihazlar
9.Endüstriyel izleme ve kontrol aletleri de dahil olmak üzere izleme ve kontrol aletleri
10. Otomatik dağıtıcılar
11. Yukarıdaki kategorilerin hiçbiri tarafından kapsanmayan diğer elektrikli ve elektronik eşya

Yönetmelik kapsamında yer alan EEE’lerin (Elektrikli ve elektronik eşya) piyasa gözetimi ve denetimi;

a) Tıbbi cihazlar için Sağlık Bakanlığı,
b) Oyuncaklar ve spor ekipmanları için Ticaret Bakanlığı,
c) Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,
ç) Diğer elektrikli ve elektronik eşyalar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tarafından gerçekleştirilecektir.

Piyasaya arz edilecek EEE’lerin,  Yönetmeliğin 2 nolu ekinde yer alan kullanımı kısıtlanan maddeleri(parantez içinde  homojen malzemelerde ağırlığa göre tolere edilen maksimum konsantrasyon değerleri belirtilmiştir) içermemesi gerekmektedir.

Kurşun (yüzde 0,1)

Cıva (yüzde 0,1)

Kadmiyum (yüzde 0,01)

Altı değerlikli krom (yüzde 0,1)

Polibromlu bifeniller (PBB) (yüzde 0,1)

Polibromlu difenil eterler (PBDE) (yüzde 0,1)

Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP) (yüzde 0,1)

Butil benzil ftalat (BBP) (yüzde 0,1)

Dibütil ftalat (DBP) (yüzde 0,1)

Diizobütil ftalat (DIBP) (yüzde 0,1)

Yönetmelik 1 Şubat 2023'te yürürlüğe girecek,  ancak  AB Uygunluk Beyanı ve “CE” işaretlemesi ile ilgili hükümleri  ile  madde kısıtlamaları belirli eşya için 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanacaktır.

Yönetmelik kapsamında yer alan Elektrikli ve elektronik eşya (EEE), 1/1/2024 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre konulması gereken “CE” işareti olmaksızın, güvenli olmak kaydıyla piyasaya arz edilebilir.

Kaynak: 26 Aralık 2022 Tarihli ve 32055 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221226-2.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com