Sirküler

Sirküler No: 2022/573


Etnografik-Antika Eşyanı ithalatta kullanılmış eşya olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği-Genelge 2022/17

Türk Gümrük Tarife Cetveli`nin 97.05 tarife pozisyonunda sınıflandırılan "Koleksiyonlar ve koleksiyon eşyası (zooloji, botanik, mineraloji ve anatomiye ait koleksiyon eşyası ile tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnografik veya nümizmatik değeri olan koleksiyon eşyası)" ve 97.06 tarife pozisyonunda sınıflandırılan  "Eskiliği 100 yılı aşan antika eşya " ile ilgili olarak gümrük beyannamesinin tescilinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ilgili müze müdürlüklerinden eşyanın etnografik veya antika olduğuna ilişkin ilgili gümrük müdürlüğüne muhatap bir yazı verilmesi halinde İthalat Rejimi Kararı`nın 7`nci maddesi kapsamında “Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu , yatık” eşya izni alınmaksızın ithalinin uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü (2022/17 sayılı Genelge)


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com