Sirküler

Sirküler No: 2022/577


Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelik eklerinde değişiklik yapıldı

 

Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tarım ve orman araçlarının yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, yeni tarım ve orman araçları ile bu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanan sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin onaylanmasına ve aracın güvenliği veya çevresel performansı açısından temel nitelikte olan sistemlerin doğru şekilde çalışması konusunda ciddi risk teşkil edebilen parça veya donanımların piyasaya sürülmesi veya kullanıma alınmasına ilişkin idari şartları belirleyen "Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelik" te 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmeliğin "Avrupa Birliği mevzuatına uyum" başlıklı 13.maddesinde, “tarım ve orman araçlarının tip onayı ve piyasa gözetimi için idari gereklilikleri hakkındaki (AB)2018/986, (AB)2018/128 ve (AB)2016/1789 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri ile değişik 11 Mart 2015 tarihli ve (AB) 2015/504 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandığı” bilgisine yer verilmiştir.

İlgili değişiklik doğrultusunda Yönetmelik ekleri yeniden düzenlendi.

Kaynak: 27 Aralık 2022 Tarihli ve 32056 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221227M1-2.htmSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com