Sirküler

Sirküler No: 2022/578


Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Yönetimi Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Hakkında 2012/19/AB sayılı ve 4/7/2012 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan  Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik; resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

Yönetmeliğin 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girmesiyle yürürlükteki "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılacak.

 

Yönetmelik;

 

- atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) oluşumunun önlenmesine, önlenemediği durumlarda oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyaların ayrı toplanmasına ve bertaraf edilecek atık elektrikli ve elektronik eşyaların miktarının azaltılması için yeniden kullanıma hazırlama, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerinin belirlenmesine,

 

- Atık elektrikli ve elektronik eşyaların sıfır atık yönetim sistemi dâhil belirli bir yönetim sistemi içinde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine,

 

- Elektrikli ve elektronik eşya (EEE) üreticileri için genişletilmiş üretici sorumluluğunun uygulanmasına dair çerçevenin belirlenmesine,

 

yönelik strateji ve politikalar ile idari, hukuki ve teknik usul ve esasları düzenlemekte.

 

Kapsama giren ürün listesi değiştirilmiştir; ancak 01.01.2024 tarihine kadar eski liste ile uygulamaya devam edilecek.

 

AEEE toplama hedefleri  2025 yılı için yüzde 40; 2030 yılı sonrasında  yüzde 65 olarak belirlendi.

 

Üreticiler veya yetkili temsilcilerin, yurt içinde elektrikli ve elektronik eşya piyasaya arz etmeden önce EEE bilgi sistemine kayıt olmaları ve kayıt ve raporlamaya ilişkin Yönetmelik ekindeki (Ek-4) bilgileri sağlamaları zorunlu kılınmıştır.

 

Kullanılmış veya yenileştirilmiş EEE’lerin ithalatına ilişkin maddeye göre;

 

-kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatına ilişkin hususlarda eşyanın atık olmadığının kanıtlanması amacıyla EK-5’te yer alan şartların sağlanması gerekecek,

 

- AEEE olmadığı kanıtlanan kullanılmış veya yenileştirilmiş EEE’lerin ithalatı, Ticaret Bakanlığının ithalat izinlerine ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

 

Atık elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatına ilişkin iş ve işlemlerde, Atık Yönetimi Yönetmeliğinde belirlenen atık ithalatına yönelik hususlar çerçevesinde hareket edilecek.

 

Kaynak: 26 Aralık 2022 Tarihli ve 32055 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221226-1.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com