Sirküler

Sirküler No: 2022/579


Tarım ve Orman Araçlarının ve Motorlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2018/985)

Tarım ve Orman Araçlarının ve Motorlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2018/985) resmi gazetede yayımlanmıştır.

Yönetmelik;

-Tarım ve orman araçlarının, bu araçların montajı ve motor performansı üzerindeki etkileri bakımından motorlarının ve bunların aksamları, sistemleri ve ayrı teknik ünitelerinin onayı için çevre, tahrik ünitelerinin performansı ve izin verilen dış gürültü seviyelerine ilişkin ayrıntılı teknik şartları,

-Uygunluk değerlendirmesi için gerekli olan test prosedürlerini,

- Tip onay prosedürleri ve üretimin uygunluğuna ilişkin ayrıntılı gereklilikleri, belirlemektedir.

Yönetmelik 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kaynak: 27 Aralık 2022 Tarihli ve 32056 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221227M1-3.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com