Sirküler

Sirküler No:


Hazine ve Maliye Bakanlığınca çeşitli vergi kanunlarına ait Tebliğler yayımlanmıştır.

 

Bugün yayınlanan 2. Mükerrer Resmi Gazete’nin https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2022-12-30&mukerrer=2 linkinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca çeşitli vergi kanunlarına ait aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.

 

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79)

–– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

–– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21)

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 44)

–– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

–– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 55)

–– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)

–– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)

–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91)

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 92)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 322)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323)

–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544)

–– 2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

 

Yayımlanan Tebliğlerden Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91)’de gümrük idarelerine ait olan tutarlar yıllar itibariyle ekli listede belirtilmiştir.

 

Kaynak: 30.12.2022 tarihli, 32059 (2 inci mükerrer) sayılı resmi gazete  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com