Sirküler

Sirküler No: 2023/002


İlave Gümrük Vergisi (İGV) Kararda ve eki listelerde yapılan değişiklikler

İthalatta İlave Gümrük Vergisi (İGV) Uygulanmasına İlişkin 3351 sayılı Karar'da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

- İGV kapsamı eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife ve/veya tanımında yapılacak değişikliklerin İGV'yi etkilemeyeceğine ilişkin ek fıkra eklenmiştir.

-  Tarife Kontenjanı kapsamında sıfır ya da indirimli gümrük vergisi ile ithal edilen eşya ve 2012/3305 sayılı Karar çerçevesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında ithali yapılan eşya için ilave gümrük vergisi uygulanmayacağına ilişkin hükümler eklenmiştir.

- İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması (TPS-OIC) kapsamında gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi diğer ülkeler (8) için uygulanan İGV oranları uygulanacak.

- Karar 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte, karar kapsamında 1/1/2023 itibarıyla İGV getirilen veya  İGV’si artırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 30/1/2023'e (bu tarih dahil) tescil edilmesi halinde 2022 yılındaki ilave gümrük vergisi oranları uygulanacaktır.

 

İGV 'ye tabi eşya listesinde yapılan değişiklikler 3 ayrı listeyle düzenlenmiştir.

 

-1 nolu listedeki GTİPler 2023 yılı Tarife Cetveli korelasyonu (GTİP değişikliği) nedeniyle İGV'ye tabi eşya listesinden çıkarılmıştır.

 

-2 nolu liste ile Korelasyon sebebiyle listeden çıkarılan ürünler ve muhtelif yeni ürünlerin  GTİP’leri güncel İGV listesi olarak eklenmiştir.

 

İLK KEZ İGV LİSTESİNE EKLENEN GTİP’LER AŞAĞIDA LİSTELENMİŞTİR.

4419.19.00.00.11

4419.20.10.90.11

4419.20.90.90.11

4419.90.00.90.11

4421.91.00.00.11

4421.99.99.00.11

4811.41.90.10.00

4811.41.90.90.00

6802.21.00.00.11

6802.21.00.00.12

6802.21.00.00.13

6802.21.00.00.19

6802.29.00.10.00

6802.29.00.90.00

6802.91.00.00.11

6802.91.00.00.19

6802.92.00.00.00

6802.99.10.00.00

6802.99.90.00.00

6907.21.00.00.00

6907.22.00.00.00

6907.23.00.00.00

6907.30.00.00.00

6907.40.00.00.00

7010.90.51.00.00

7010.90.53.00.00

7010.90.55.00.00

7010.90.57.00.00

7220.20.21.00.12

7220.20.29.00.12

7220.20.41.00.12

7220.20.49.00.12

7220.20.81.00.12

7220.20.89.00.12

7314.20.90.00.00

7314.31.00.00.00

7314.39.00.00.00

7314.41.00.00.00

7314.42.00.00.00

7314.49.00.00.00

7319.40.00.00.11

8214.20.00.00.11

8214.20.00.00.19

8708.10.90.90.11

8708.30.91.00.11

8708.30.99.00.11

8708.93.90.00.13

8708.99.97.99.21

9018.90.50.00.13

9018.90.84.00.14

 

-3 nolu listedeki GTİP’lerde sınıflandırılan eşyanın ise İGV oranında artış yapılmıştır.

 

-Granit (680223 ve 680293)

-Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) (7113)

-Kuyumcu eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) (7114)

-Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya(7115)

-Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (7116)

-Taklit mücevherci eşyası(7117)

 

Kaynak: 31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 Sayılı Resmî Gazete 3. Mükerrer

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M3-2.pdf 


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com