Sirküler

Sirküler No: 2023/003


Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve Tebliğler

 

31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan (3. Mükerrer) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (6627 sayılı) ve Kontenjan Dağıtım Tebliğleri (2023/1 ve 2023/2 ) ile aşağıda  belirtilen ürünler için açılan kontenjanlar belirlenmiştir.

 

Parafin, fosforöz asit, asetilaseton, asetik asit, Vinil Asetat, Butil Akrilat, 55. fasıl ve 68.15 GTP'li ürünlerin üretiminde  kullanılan akrilonitril ,Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanılan oktametilsiklotetrasiloksan, sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi, doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri, titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör, Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan akrilonitril butadien stiren kopolimeri, polieter polyol, klimaların üretimine mahsus olan Rotatif (rotary) tip kompresör, motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus Nikel-metal hidrit (NiMh) akümülatörler, yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, 8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus Lityum-iyon akümülatör, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı,  oyuncak imalinde kullanılan ses mekanizması ve baskı devre kartları.

 

Düzenlenecek ve15/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacak olan ithal lisansları ile Tarife kontenjanı kapsamında ilgili ürünlerin ithalinde gümrük vergisi oranı "0" olarak uygulanacaktır.

 

Kaynak: 31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 Sayılı Resmî Gazete 3. Mükerrer'

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (6627 sayılı) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M3-3.pdf

Doğal reçine dışındaki ürünlerin tarife kontenjanlarının dağıtımına ilişkin 2023/1 sayılı Tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M3-26.pdf

Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımına ilişkin 2023/2 sayılı Tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M3-27.pdf


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com