Sirküler

Sirküler No: 2023/008


Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/6)

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususları düzenleyen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/6) yayımlanarak 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğde önceki seneye göre herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Ancak İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6625) ile  "Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi " başlıklı EK-1'nde yapılan değişiklikle  Nauru, Samoa, Tonga  GYÜ listesinden çıkarıldı.

En az gelişmiş ülkeler listesinde bulunan Kamboçya'nın sistemden yararlanamayacağı sektörler listesine 42.fasıl eklenmiştir.

Kaynak: 31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 Sayılı Resmî Gazete 3. Mükerrer

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M3-10.pdf


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com