Sirküler

Sirküler No: 2023/010


“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/9)

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/9) resmi gazetede yayımlanarak 01.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılacaktır.

 

Kapsam dışı kararına yönelik değerlendirme öncelikli olarak ilgili gümrük idaresince yapılacak,  İlgili gümrük idaresi tarafından başvuru konusu ithalat partisinin Tebliğ kapsamında yer aldığına karar verilmesi durumunda kapsam değerlendirmesi ilgili denetim biriminin teknik incelemesi neticesinde de belirlenebilecektir.

 

8504, 8462 ve 8539 tarife pozisyonlarındaki korelasyona bağlı olarak Tebliğ kapsamı GTİP’lerde değişiklik yapılmıştır.

 

Daha önce kapsamda olmayan ;

 

- El ile kullanılan, harici bir güç kaynağı ile çalışabilen, kendinden elektrik motorlu köşe taşlayıcılar köşe taşlayıcılar, çit makasları ve çim biçme makasları

 

-8544.49.95.00.00 tarife pozisyonundaki elektrik iletkenleri tebliğ kapsamına alınmıştır.

 

1/1/2023 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/9)’ne göre sonuçlandırılabilecektir.

 

2023/9 sayılı Tebliğin Ek-2’sinde belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/9)’nin Ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 28/2/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) 2023/9 sayılı tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. (İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için bu hüküm uygulanmayacaktır)

 

 

Tebliğ eki listeden çıkarılan eşyaya ilişkin liste aşağıdadır.

 

8462.29.10.00.00

Numerik kontrollü olanlar

8462.29.90.00.00

Diğerleri

8462.42.00.00.12

Presler

8462.49.00.00.12

Presler

8467.29.85.00.00

Diğerleri

8504.40.30.10.11

Kesintisiz güç kaynakları

8504.40.30.10.19

Diğerleri

8504.40.30.90.00

Diğerleri

8504.40.55.90.00

Diğerleri

8504.40.82.90.11

LED sürücüler

8504.40.82.90.19

Diğerleri

8504.40.84.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

8504.40.88.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

8504.40.90.90.11

Kesintisiz güç kaynakları

8539.29.92.00.11

Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

8539.29.92.00.12

Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

8539.29.92.00.19

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

8539.29.98.00.11

Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

8539.29.98.00.19

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

 

 

Tebliğ eki listeye eklenen eşyaya ilişkin liste aşağıdaıdr.

8467.29.51.00.00

El ile kullanılan, harici bir güç kaynağı ile çalışabilen, kendinden elektrik motorlu köşe taşlayıcılar

8467.29.80.00.00

El ile kullanılan, harici bir güç kaynağı ile çalışabilen, kendinden elektrik motorlu çit makasları ve çim biçme makasları

8504.40.60.90.11

Elektrikli araçlar için olanlar

8504.40.60.90.19

Diğerleri

8504.40.83.90.11

LED sürücüler

8504.40.83.90.12

Elektrikli araçlar için olanlar

8504.40.83.90.19

Diğerleri

8504.40.85.90.00

Diğerleri

8504.40.86.90.00

Diğerleri

8504.40.95.90.11

Kesintisiz güç kaynakları

8504.40.95.90.12

Elektrikli araçlar için olanlar

8504.40.95.90.19

Diğerleri

8539.29.92.00.00

Gerilimi 100 voltu geçenler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

8539.29.98.00.00

Gerilimi 100 voltu geçmeyenler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

8544.49.95.00.00

İzole edilmiş diğer teller, kablolar ve elektrik iletkenleri; 80V < gerilimi>

Kaynak: 31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 Sayılı Resmî Gazete 4. Mükerrer

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M4-8.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com