Sirküler

Sirküler No: 2023/011


2023 yılı İthalat Tebliğleri ve eki listelerde değişiklik olmayan tebliğler belirlenmiştir

Resmi gazetede yayımlanarak 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe giren 2023 yılı “İthalat Tebliğlerinde ve eki listelerde” herhangi bir değişiklik olmayan Tebliğler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

–– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/1)

–– Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/2)

–– Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/3)

–– Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/4)

–– Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/5)

–– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/7)

–– Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/8)

–– Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/10)

–– Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/11)

–– Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/12)

–– İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/13)

–– Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/16)

–– Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/18)

–– Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/19)

–– İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21)

 

Kaynak: 31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 Sayılı Resmî Gazete 3. Mükerrer

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2022-12-31&mukerrer=3


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com