Sirküler

Sirküler No: 2023/015


7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/13)

 

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 20 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere yeni değerleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

7223 sayılı Kanunun;

Alt Limit

(TL)

Üst Limit

(TL)

20 nci Maddesinin birinci fıkrasının

 

 

          (a) bendinde öngörülen ceza miktarı

151.815

1.518.153

          (b) bendinde öngörülen ceza miktarı

60.726

607.261

          (c) bendinde öngörülen ceza miktarı

60.726

607.261

          (ç) bendinde öngörülen ceza miktarı

30.363

303.630

          (d) bendinde öngörülen ceza miktarı

151.815

1.518.153

          (e) bendinde öngörülen ceza miktarı

21.254

212.541

20 nci Maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı

21.254

212.541

20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 50.000 ila 500.000 ceza miktarı  

151.815

1.518.153

20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 20.000 ila 200.000 ceza miktarı

60.726

607.261

20 nci Maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı

60.726

607.261

Kaynak: 31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 Sayılı Resmî Gazete 3. Mükerrer
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M4-12.htmSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com