Sirküler

Sirküler No: 2023/017


Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/10)

Oyuncakların Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/10) yayımlandı.

Tebliğ eki liste kapsamına aşağıdaki GTİPler dahil edilerek, söz konusu GTİPlerdeki eşyanın yalnızca oyuncak benzeri olması halinde denetime tabi olacağı velirtilmiştir.

EKLENEN GTİPLER

3924.10.00.00.39           Diğerleri  (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

3926.10.00.00.00           Okul ve büro malzemeleri (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

4016.92.00.00.00           Silgiler (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

4202.22.10.00.00           Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

4202.22.90.90.00           Diğerleri   (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

4202.32.10.00.00           Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

4202.32.90.90.00           Diğerleri  (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

4820.10.90.00.11           Okul defterleri  (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

7323.93.00.00.00           Paslanmaz çelikten olanlar  (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

8213.00.00.10.19           Diğerleri  (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

8214.10.00.00.12           Kalemtraşlar    (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

8472.90.80.90.12           Delgeç veya tel zımba makinaları   (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

8505.11.10.00.00           Neodimyum, praseodim, disprosyum veya samaryum içerenler (yalnız oyuncak mıknatıslar)

8505.11.90.00.00           Diğerleri (yalnız oyuncak mıknatıslar)

9608.10.10.10.00           Plastik maddelerden olanlar  (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

9608.10.10.90.00           Diğerleri (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

9609.20.00.00.00           Siyah veya renkli kurşun kalem kurşunları (yalnızca oyuncak benzeri olanlar)

9617.00.00.00.12           Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (yalnızca oyuncak benzeri olanlar

1/1/2023 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği: 2022/10) göre sonuçlandırılır.

Tebliğin Ek-1’inde belirtilen, ancak Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/10)’nin Ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 28/2/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) 2023 Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. (İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için uygulanmayacak)

Kaynak: 31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 Sayılı Resmî Gazete 4. Mükerrer

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M4-9.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com