Sirküler

Sirküler No: 2023/021


Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/24)

Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca tasnif ve kontrolü zorunlu olan pamukların ihracatında, ithalatında ve iç piyasa kontrollerinde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca tasnif ve kontrolü zorunlu olan pamukların ihracatında, ithalatında ve iç piyasa kontrollerinde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/24) yayımlandı.

 

Tebliğ; Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük hükümleri gereğince preselenmek üzere çırçırlanacak çiğitli (kütlü) pamuklar ile preselenmiş veya preselenecek mahlıç pamuklarına, çırçırlama ile iplik imalatı esnasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerine ve linter pamuklarına ihracat, ithalat ve iç piyasada uygulanacak kontrol şekillerine, çırçır prese fabrikaları ve Pamuk Sorumlu Denetçisinin taşıması gereken asgari şartlara, bunların hak ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

 

Tebliğ, Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleşen işleme faaliyeti sonucunda elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatını ve ihracatını kapsamıyor.

TAREKS üzerinden Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından yapılan kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ticaret Denetmeni görevlendirilecek. Kontrol talepleri en geç iki gün içinde sonuçlandırılacak. Ti

caret Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına uygun olması halinde TAREKS üzerinde elektronik Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenecek.

 

Ticaret Denetmeni görevlendirilmediği durumda,Tebliğe uygun olarak Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından sınıflandırılıp tiplendirildiği ve kontrol edildiği beyan edilen pamuklara TAREKS üzerinde elektronik P

 

Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenecek. Balyalar üzerine Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından denetçinin adı-soyadı, belge numarası ve firma unvanı ile vergi numarasının bulunduğu kontrol mühürü vurulacak.

Sürdürülebilir pamuk için yapılan kontrol başvurularında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya uluslararası akreditasyon birlikleri altında çok taraflı tanıma anlaşmalarına taraf bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş belgelendirme firmaları tarafından verilen sertifikalar/belgeler TAREKS’e yüklenecek.

 

Aşağıda tanımlanan pamuklar ihracatta ve ithalatta ayrıca kontrole tabi olacak;

İhraç edilecek pamukların önceden Tebliğ hükümlerine göre sınıflandırılmış, tiplendirilmiş ve Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenmiş olması gerekiyor.

 

GTİP

Madde Adı

1404.20.00.00.00

Pamuk linteri

5201.00.90.00.11

Sürdürülebilir olanlar (Pamuk-karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

5201.00.90.00.19

Diğerleri (Pamuk-karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

5202.10.00.00.19

Diğerleri (Pamuk döküntüleri-iplik döküntüleri dahil)

5202.91.00.00.11

Penye telefi (Ditme suretiyle edilen döküntüler)

5202.91.00.00.12

Tarak telefi (Ditme suretiyle edilen döküntüler)

5202.91.00.00.19

Diğerleri (Ditme suretiyle edilen döküntüler)

5202.99.00.00.12

Tarak telefi

5202.99.00.00.13

Penye telefi

5202.99.00.00.18

Diğerleri

 

Kaynak: 31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 Sayılı Resmî Gazete 4. Mükerrer

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M4-21.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com