Sirküler

Sirküler No: 2023/029


KONTROLE TABİ MADDE İTHALAT BAŞVURUSUNDA BULUNAN FİRMALARIN DİKKATİNE

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/4) kapsamındaki Kontrol belgesinin Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılacak başvuru ile ilgili olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından Duyuru yayımlanmıştır.

 

Duyuruya göre; Hâlihazırda “Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tâbi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi)”’nin Ek listesinden ithalatı yapılacak “İthali Özel İzne Tâbi Madde ve Müstahzarlar” için;  “Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/4)”nin “Kontrol belgesi, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019/10, 2019/14, 2020/1 ve 2020/4 sayılı Genelgeler doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenebilir.” hükmüne istinaden yapılacak ithalat başvurularında 02.01.2023 tarihinden itibaren TİTCK  web sayfasında yer alan “İthalat Permisi Başvuru Dosyası”nda istenen bilgi ve belgelere ilave olarak EBS’de İthalat Modülü altında bulunan İthalat İzin Başvuru Formu’ndaki bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulduğuna dair ekte yer alan taahhütnamenin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

Kaynak: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)

https://www.titck.gov.tr/duyuru/kontrole-tabi-madde-ithalat-basvurusunda-bulunan-firmalarin-dikkatine-02012023131003


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com