Sirküler

Sirküler No:


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük müşavir yardımcısı haricinde stajyer de çalıştırabilecek ve stajyerlerin bu süresi gümrük müşavir yardımcısı sınavı için belirlenen süre için değerlendirmeye alınacaktır. (GY 575 ve 577)
 
Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde itirazların karara bağlanmasından önce eşyanın çekilmesi talep edildiğinde yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması zorunluluğu getirilmiştir. Kıymet araştırmasının teminatın talep edildiği tarihten itibaren bir yılda sonuçlanmaması halinde, gümrük idaresinde mevcut verilere göre işlem sonuçlandırılacaktır. (GY 587)
 
Yolcu beraberi eşya muafiyetinin uygulanmasında limit fazlası eşya getirilmesi usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasından çıkarılırken ; Geçici depolama yeri işleticilerince geçici depolama yeri stok kayıtlarının Yönetmeliğe uygun şekilde güncellenmemesi usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasına alınmıştır. (EK:82)
 
A tipi Genel Antrepo açma ve işletme izni talebinde bulunan tüzel kişiler tarafından ilgili gümrük müdürlüğüne sunulacak OHSAS 18001 belgesi yerine ISO 45001 belgesi ibraz edilebilecektir. (EK:80)
 
 
 
Gümrük memuru ve/veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri personeli ile antrepo personelinin çalışma ve gözetimine elverişli arşiv ve özel büroların “antrepo sahasında” değil “antrepo alanında” olması gerektiği şeklinde değişiklik yapılarak, buradan antrepo sahasında bulunan sosyal yaşam alanlarına  geçiş bulunmaması yönünde güncelleme yapılmıştır. (EK:80)
 
 
 
Geçici depolama yerleri ve antrepoların açma ve işletme izin başvuruları için yapılan değişiklikler 03.01.2023 tarihinden önce açılan ve işletilenler için uygulanmayacaktır.
 
 
 
İhracat ve antrepo beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi ve Yeşil hatta işlem gören beyanname ekleriyle ilgili düzenlemeler 01.02.2023 tarihinde;
 
 
 
Serbest Bölgelerde bulunan eşyanın gümrük işlemlerinin 30 günde bitirilmesi ve Geçici depolama yerleri giriş kayıt kayıtlarına ilişkin düzenleme 04.03.2023 tarihinde;
 
 
 
Diğer düzenlemeler ise 03.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
 
 
Kaynak: 03 Ocak 2023 Tarihli ve 32062 Sayılı Resmî Gazete
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230103-1.htm

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com