Sirküler

Sirküler No: 2023/040


Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "İstisnai Kıymetle Beyan Formu" konulu yazı Hk.
İstisnai kıymetle beyana ilişkin daha önce izin başvuru yapılarak uygun görülmüş ve ithalat/tamamlayıcı beyan süreci devam eden başvuruların geçerliliği devam etmekte olup, bu kapsamdaki izin talebi başvurularının en geç 01.03.2023 tarihine kadar TPS üzerinden yükümlüsünce tekrar revize edilerek elektronik sisteme girişinin yapılması gerekmektedir.

Ek olarak royalti ve lisans ücretleri ile sınırlı olmaksızın, GY’nin 53. Maddesinin 1. Fıkrasının “b” ve “c” bentleri kapsamında yapılan tüm “istisnai kıymetle beyan” izin taleplerinin 2023/3 sayılı Genelge ’de bahsedildiği şekilde TPS üzerinden yapılması gerekmektedir.

Gümrük Yönetmeliği; 53/1- 
b) Gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşyanın,
c) Satış sözleşmesinde, fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören hükümler içeren eşyanın,

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com