Sirküler

Sirküler No: 2023/043


Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak Ve Yükümlülüklerin Devri Hakkında Genelge (2023/1) Hk.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak Ve Yükümlülüklerin Devri Hakkında Genelge (2023/1)

 

Madde 4- (1) Devir işleminin gerçekleştirilebilmesi için;

 

a) Devralan belge sahibi firmanın götürü teminata sahip olması,

b) Devre konu işlem görmüş ürünün dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilmiş olması,

c) Form ekinde sunulan faturanın devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için formda yer alan ithalat beyannamesi tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması,

ç) Devir işleminin devreden ve devralan belgelerin süreleri içinde yapılmış olması,

d) Devreden belge kapsamında ihracı taahhüt edilen devre konu işlem görmüş ürünün, devralan belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması gerekir.

 

Belge Kapsamında İşlem Görmüş Bünyesinde Bulunan İthal eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devri Süreci

 

  1. Devreden ve Devralan Firmalar Tarafından Yapılacak İşlemler
  2. İlgili Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü Tarafından Yapılacak İşlemler
  3. İlgili Gümrük İdaresi Tarafından Yapılacak İşlemler

 

Kapatma İşlemleri Madde 11- (1) Devreden belge sahibi firma, belge kapsamında ihracata konu eşyanın tamamını ihraç etmesi ve/veya hak ve yükümlülüklerini devretmesi durumunda 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde belirtilen süreler içerisinde belgenin kapatılması için ilgili Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü’ne başvurur. (2) İlgili Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü tarafından, devir işlemi ile teminatın devralan belge sahibi firma tarafından üstlenildiği hususlarının tevsik edilmesi yahut elektronik ortamda yer alan bilgilerle tespiti kaydıyla, 2005/8391 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Kararı” ile 2006/12 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği” çerçevesinde gerekli incelemeler yapılarak belge kapsamında taahhüt edilen eşyanın tamamının ihraç edildiği ve/veya hak ve yükümlülükleri ile birlikte devredildiğinin tespit edilmesi durumunda devreden belge sahibi firmanın belgesinin kapatma işlemi sonuçlandırılır.

 

Devir İşlemine İlişkin Kısıtlamalar Madde 12- (1) Devralan belge sahibi firma devre konu işlem görmüş ürünü aynen veya işlemek suretiyle başka bir belgeye bu Genelge kapsamında devredemez. (2) İşlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasının, ithal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgesi gibi korunma önlemlerine tabi olması durumunda, bu işlem görmüş ürün devre konu edilemez. (3) Form, devreden ve devralan belge sahibi firmalar açısından tek bir dahilde işleme izin belgesine ilişkin olarak düzenlenebilir. Devreden veya devralan belge sahibi firmalar açısından birden fazla dahilde işleme izin belgesini kapsayan devir işlemlerinde her bir belge için ayrı form düzenlenir. Ayrıca, form ekinde sunulacak faturalar sadece bir devre konu edilebilir ve faturalar yalnızca o devre konu işlem görmüş ürünlere ilişkin bilgileri ihtiva eder. (4) Devir işleminin tekemmül etmesi ertesinde devre konu işlem görmüş ürün, sarfiyata ilişkin madde bilgileri revizesine konu edilemez (5) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) hak ve yükümlülüklerin devri işlemine ilişkin ilave tedbirler almaya yetkilidir.

 

 

Kaynak : İhracat Genel Müdürlüğü


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com