Sirküler

Sirküler No: 2023/046


Bandrol Talebi Hk
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlığı tarafından 12.01.2023 tarih ve E-34734079-555.99-775757 sayılı yazısına istinaden Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 3 maddesinde ‘ Bu Kanun 1 nci madddesinde belitrilen cihazları imal edenler satıştan önce ,ithalt edenler ise serbest dolaşıma girişinde  bandrol ve etiket almaya mecburdur.Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından veya bu kurumun yetkili kılacağı kurum veya kuruluşlar tarafından verilir ‘ denilmektedir.Anılan Kanun uyarınca bandrollerin cihaza yapıştırılması ve cihazların bandrollü bir şekilde satılması yasal zorunluluktur.Bandrol ücretinin gümrükte ödenmiş olması fiilen bandrol alınması yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.Cihazların satışa konu olmaması, işletmede kullanılmak üzere ithal edilmesi durumundada bandrol alınması zorunludur.
Kurum tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucu bandrola tabi cihaz ithalatı yapan firmaların TRT bandrol ücretlerini Gümrük Saymanlıklarına ödemelerine rağmen söz konusu cihazlar için bandrol alınmadı tespit edilmiştir. İş Bu yazı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından yasaların tam olarak uygulanması ve mükelleflerin idari yaptırıma maruz kalmamaları adına bilgilendirme yapılmıştır.

Kaynak : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com