Sirküler

Sirküler No: 2023/064


İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya Genelge (2023/4) yayımlanmıştır.
 
Söz konusu Genelgeye istinaden;

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip(YYS) firmaların, Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ve Detaylı Beyan kapsamında İnceleme ,Analiz veya Test edilmek amacıyla Türkiye’ye getirilecek eşya için TPS üzerinden ön başvuruda bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ancak, beyanname tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gümrük idaresine aşağıdaki hususları içeren raporun ibraz edilmesi gerekliliği devam edecektir.

-İthalatın yapıldığı gümrük idaresi,
-İthalat beyannamesinin tarih ve sayısı,
-İşlemin nerede yapıldığı ve işlem sonuç kayıtlarının nerede tutulduğu,
-İşlemin bitiş tarihi,
-Geride kalan veya artık ürünlere hangi işlemin yapılacağı.

Gümrük idaresince lüzum görülmesi halinde, eşyanın getiriliş amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesine teminen gerekli incelemeler yapılabilir.
Eşyanın imha edilmesi veya ticari olarak değersiz hale getirilmesi işlemlerinin gümrük sahasında yapılması esastır. Ancak söz konusu işlem, eşyanın gümrük idaresine getirilmesinin mümkün olmadığı hallerde gümrük memuru gözetiminde yerinde yapılabilir.

Kaynak : Gümrükler Genel Müdürlüğü


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com