Sirküler

Sirküler No: 2023/073


İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2023/5) yayımlanmıştır.

İlgili tebliğe göre ‘ 8806.23.00.00.00 gtip ve ‘ Maksimum kalkış ağırlığı 7 kg geçen fakat 25 kg geçmeyenler(Yalnız.09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri   Hakkında Yönetmelik kapsamındaki ruhsatlandırmaya tabi tutulan zirai insansız hava taşıtları)’ tanımlı eşya ile 8806.24.00.00.00 gtip  ve  Maksimum kalkış ağırlığı 25 kg geçen fakat 150 kg geçmeyenler Yalnız.09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri   Hakkında Yönetmelik kapsamındaki ruhsatlandırmaya tabi tutulan zirai insansız hava taşıtları) cinsi eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında Birim Gümrük Kıymeti 30000 (Abd Doları / Adet ) olarak gözetim uygulanmasına ilişkin düzenleme getirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
Kaynak : İthalat Genel Müdürlüğü


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com