Sirküler

Sirküler No: 2023/088


Bazı Alacakların Yeniden Yapılanması ile Bazı Kanunlarda Değişlik Yapılmasına Dair Kanun (Resmi Gazete : 32130/12.03.2023) yayımlanmıştır.
İlgili kanuna istinaden,

- 31.12.2022 tarihinden önceki gümrük beyannameleri için geçerli olacaktır.
- Kesinleşmiş gümrük vergilerine dair “vergi aslına bağlı” para cezalarının tamamı silinecek, bunun yerine vergi aslına Yİ-ÜFE oranında çok daha düşük faiz işletilecektir.
- Diğer taraftan, kesinleşmiş, "vergi aslına bağlı olmayan" para cezalarının %50'si ve kesinleşmiş "gümrüklenmiş değerine bağlı" para cezalarının ise %70'i silinecektir.
- “Kesinleşmemiş” gümrük vergilerinin %50'si ve bu vergilere ilişkin gecikme faizi ve vergi aslına bağlı para cezalarının tamamı silinecek, bunun yerine tahakkukun kalan %50'sine Yİ-ÜFE oranında daha düşük faiz işletilecektir.
- “Kesinleşmemiş” vergi aslına bağlı olmayan para cezalarının %75'i, "kesinleşmemiş" gümrüklenmiş değerine bağlı para cezalarının ise %85'i silinecektir.
- Uzlaşmada veya idari itirazda bekleyen alacaklar ile halihazırda devam eden gümrük incelemeleri için de yukarıda “kesinleşmemiş” gümrük vergileri ve cezalara ilişkin belirtilen hususlar uygulanacaktır.
- Kendiliğindenbildirim (pişmanlıkla beyan) yapılması halinde, para cezalarının tamamı silinecek, vergi aslına Yİ-ÜFE oranında daha düşük faiz işletilecektir.

Bu kanun,

- 11 ve 20nci mad. 01.01.2023 tarihinden elde edilen gelir ve kazançlara göre yayımı tarihinde,
- 17. Md. Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başında,
- 23. Md. 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere  yayımı tarihinde,
- Diğer hükümler yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com