Sirküler

Sirküler No: 2023/103


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.(Tebliğ no:2023/13)
İlgili tebliğe göre;
 ‘Brezilya Federatif Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri” (boru bağlantı parçaları) ithalatına yönelik soruşturması açılması açılmasına karar verilmiştir.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2000/3) ile 7307.19 GTP’i altında kayıtlı “demir veya çelikten boru bağlantı parçaları” ürünü ithalatının Brezilya menşeli olanlarına karşı CIF bedelin %50’si oranında, ÇHC menşeli olanlarına karşı CIF bedelin %95’i oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/23) ile tamamlanan ilk NGGS çerçevesinde bahse konu önlem, Brezilya menşeli ürün ithalatına karşı ton başına 400 ABD doları, ÇHC menşeli ürün ithalatına karşı ton başına 800 ABD doları olarak değiştirilerek devam ettirilmiştir.
7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/24) ile 7307.19 GTP altında kayıtlı “diğerleri” (boru bağlantı parçaları) ürünü ithalatının Bulgaristan menşeli olanlarına karşı ton başına 400 ABD doları, Endonezya menşeli olanlarına karşı ton başına 253 ABD doları ila 400 ABD doları olarak firma bazında değişen miktarlarda, Hindistan menşeli olanlarına karşı ton başına 305 ABD doları ila 400 ABD doları olarak firma bazında değişen miktarlarda, Sırbistan-Karadağ Cumhuriyeti menşeli olanlarına karşı ton başına 400 ABD doları, Tayland menşeli olanlarına karşı ton başına 147 ABD doları ila 400 ABD doları olarak firma bazında değişen miktarlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Kaynak : İthalat Genel Müdürlüğü


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com