Sirküler

Sirküler No: 2023/111


İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır. (Karar Sayısı 7087/14.04.2023)
İlgili Karar’a Göre , 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkam Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.Eklenen Geçici maddeye istinaden5 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 2016/9127, 2016/9391 ,2016/9422, 2016/9548, 2016/9640, 2016/9647, 2017/9750, 2017/10310, 2017/10476,
2017/10561, 2017/10580 ve 2018/11481 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile 416, 433, 651,
1475 ve 1665 sayılı Cumhurbaşkanı kararları kapsamındaki eşyadan, mezkur kararların
yürürlüğe girdiği tarihten önce gümrüklere sunularak özet beyan verilmiş olanlar da dahil,
anılan kararların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde gümrüklere
sunularak gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyan verilmiş olanların, ithalatına ilişkin
gümrük beyannamesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden günden itibaren en
geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, varsa, özet beyan kapsamı eşyaya ilişkin bu
maddede belirtilen kararların yürürlüğe girdiği tarihten önceki ilave gümrük vergisi oranları
uygulanır."

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com