Sirküler

Sirküler No: 2023/154


Uluslararası Gözetim Şirketleri Tarafından Düzenlenen Ekspertiz Raporları Hk

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 26.07.2023 tarih ve  87488516 sayılı yazısına istinaden Uluslararası Gözetim Şirketleri tarafından hazırlanmış olan ekspertiz raporlarından Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlem tesis etme yetkisini haiz firmalar (TÜRKAK tarafından akredite edilen ve Akreditasyon Sertifikasında yetkilendirilen muayene alanı/türü/standart ve şartnamelerinde "Dahilde İşleme" ve "Ekspertiz Hizmetleri" ne ilişkin gerekli bilgileri ihtiva eden A sınıfı Uluslararası Gözetim Şirketleri) tarafından hazırlanan ve aynı zamanda DİR mevzuatı kapsamında tanımlanmış şekil şartlarını taşıyanlarının (Dahilde İşleme İzin süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili İznin tarih ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) dahilde işleme izni kapsamındaki taahhüt hesaplarının kapatılması ve teminat iadesi işlemleri kapsamında kabul edilmesi gerekmektedir.

Mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen, yazımız tarihinden önce Bölge Müdürlüğünüze sunulmuş olan ekspertiz raporlarından, Akreditasyon Sertifikasında yetkilendirilen muayene alanı/türü/standart ve şartnamelerinde "Dahilde İşleme" ye ilişkin gerekli bilgileri ihtiva etmemekle birlikte A tipi Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünü haiz firmalar tarafından hazırlanan ve DİR mevzuatı kapsamında tanımlanmış şekil şartlarını taşıyanlarının, dahilde işleme izni kapsamındaki taahhüt hesaplarının kapatılması ve teminat iadesi işlemleri kapsamında kabul edilmesinin mümkün olacağı bildirilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com