Sirküler

Sirküler No: 2020/503


Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
29 Aralık 2020 Tarihli ve 31349 Sayılı Resmi Gazete'de (1. Mükerrer) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) yayımlanarak, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan  maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
 
Buna göre;
Gümrük idarelerine verilen beyannameler için Damga Vergisi – 129,80 TL
Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları için -  14,60 TL
Menşe ve Mahreç şahadetnameleri için  – 33,40 TL Damga vergisi ödenecektir.
 
Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.
Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-8.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com