Sirküler

Sirküler No: 2021/008


İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1) ile "8547.20.00.00.00   GTİPli " Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları" ve "7211.29.00.10.12    GTİPli "Ağırlık itibariyle yüzde 0,6 veya daha fazla karbon içeren Şeritller" tanımlı ürünler EK:1 listeden çıkarılmıştır. ("8547.20.00.00.00   GTİPli " Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları" 2021/9 CE Tebliği EK:2'ye alınmıştır.)

2021/1 sayılı TSE Tebliğİ'nde yer alan Geçici 1. maddeye göre;

1/1/2021 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatının, 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, "İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/1" hükümlerine göre sonuçlandırılması, mümkün olabilecektir.

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com