Sirküler

Sirküler No: 2021/016


Birleşik Krallık menşe beyanı Anlaşma Kodu-Teminat

Birleşik Krallık STA kapsamındaki Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya ithalatında Uluslararası Anlaşma Kodunun “BİRLEŞİK KRALLIK (BK)” seçilmesi ve geçerli bir “Menşe Beyanı”nın (0842 Doküman Kodlu) gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde eşyaya ilişkin olarak “Diğer Ülkelere” uygulanan kanuni vergi oranları üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, Anlaşmaya ilişkin Yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanmasının ardından yapılan işlemin yönetmelik hükümlerine uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2020 tarihli 60298504 sayılı yazıları eklidir.

İngiltere (Birleşik Krallık) Menşe beyanında aşağıdaki ifadeler kullanılmalıdır.

 

Türkçe versiyon:

 

Bu belge (gümrük onay No: … (1)) kapsamındaki girdilerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu girdilerin … (2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

 

İngilizce versiyon:

 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … ( 2 ) preferential origin.

 

… (3)

(Yer ve zaman)

 

… (4)

(İhracatçının imzası, ayrıca beyanı imzalayan kişinin adı açık bir yazı ile belirtilmelidir)

 

Notlar:

 

1.           Türkiye'de yerleşik ihracatçılar için, menşe beyanı onaylı bir ihracatçı tarafından yapıldığında, bu boşluğa onaylı ihracatçının yetki numarası girilmelidir. Menşe beyanı onaylı bir ihracatçı tarafından yapılmadığında, parantez içindeki kelimeler atlanacak veya boşluk bırakılacaktır. Birleşik Krallık'ta yerleşik bir ihracatçı tarafından menşe beyanı yapıldığında, bu boşluğa EORI numarası girilmelidir.

 

2.           Belirtilecek ürünlerin menşei

 

3.           Bilgi belgenin kendisinde yer alıyorsa ihmal edilebilir

 

4.           İhracatçının imzalamasının gerekli olmadığı durumlarda, imza muafiyeti, imza sahibinin isminin de muafiyetini ifade eder.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com