Sirküler

Sirküler No: 2021/090


Süs bitkilerinde KDV oranı hk. (çiçek soğanları hariç )

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 06.01.2021 tarihli yazısında; TGTC'nin 0602.90.45.00.11 GTİP numarasında tanımlanan (Çelikler) ve ticari hayatta köklü çiçek fidesi (lisianthus fidesi) olarak yükümlüsünce beyan edildiği ifade edilen eşyanın, "Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar" sınıflandırmasında yer aldığı ve dolayısıyla mamul halde bulunmadığı anlaşıldığından süs bitkileri ile çiçek olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, bu nedenle, söz konusu eşyanın ithal ve tesliminde genel oranda (yüzde 18) KDV hesaplanması gerektiği belirtilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca ilgili yazının tekrar gözden geçirilmesinin talep edilmesi neticesinde Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce ekli yazı yayımlanarak;

TGTC'nin 06.01 gümrük tarife pozisyonunda yer alan çiçek soğanları hariç olmak üzere, açık hava bitkileri ve oda bitkileri ile bunların çelik ve fidanlarının mamul olarak nihai tüketicilere de teslim edilebildiği anlaşıldığından, bu ürünlerin 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (s) bendi kapsamında olduğu ve 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca da 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal ve teslimlerinde yüzde 8 oranında KDV uygulanması gerektiği belirtilmiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com