Sirküler

Sirküler No: 2021/120


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Geçiş süreci

 

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Türkiye -Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması'na ilişkin olarak açıklama yazısı yayımlamıştır.

Söz konusu yazıya göre; 01 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek  olan  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” (TTA)   kapsamı ticarette geçerli olacak tercihli vergi oranları İthalat Rejim Kararına ek olarak yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Resmi Gazete'de ilan edilecektir.

Anlaşma kapsamı menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin  Yönetmelik Taslağı"na ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

TTA'nın yürürlüğe gireceği 1 Mart 2021 tarihi ile Yönetmeliğin yayımlanacağı ve/veya Azerbaycan tarafından menşe ispat belgelerinin onaylanmasında yetkili makamların bilgilerinin ve kullanılacak mühür örneklerinin  iletilmesinin ardından Bölge Müdürlüklerine bildirileceği tarih arasında gümrük idarelerinden söz konusu TTA kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanılarak ithalat gerçekleştirilmek istenmesi halinde;

- Anlaşmada öngörülen geçerli bir "TR-AZ Menşe İspat Belgesi" ibraz edilir ise eşyaya ilişkin kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki farkın teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi,

- Yönetmeliğin yayımlanmasının ve/veya Azerbaycan yetkili makamlarının bilgilerinin ve kullanılacak mühür örneklerinin Bölge Müdürlüklerine bildirilmesinin ardından, teminat alınmak suretiyle yapılan işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi, gerekmektedir.

Konuya ilişkin T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ‘nün 25.02.2021 / 61769158 tarih, sayılı yazıları eklidir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Anıl KOÇAŞ anil.kocas@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com