Sirküler

Sirküler No: 2021/178


İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)

 

Tarım ve Orman Bakanlığından (Bakanlık) sigara veya makaron üretimi amacıyla üretim ve faaliyet uygunluk belgesi alan tesisler hariç olmak üzere 4/11/2020 tarihinden önce kurulmuş üretim tesislerinde sigara filtresi üretimi faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsayan Sigara filtresi üretimi yapan firmaların kayıt altına alınmasına ilişkin 2021/13 sayılı Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sigara filtresi üretimi yapan gerçek ve tüzel kişilerin, üretim ve ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli olan üretim ve faaliyet uygunluk belgesinin alınması amacıyla, bir ay içinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurmaları gerekmekte.

Tebliğ kapsamında sigara filtresi üretimi yapan gerçek ve tüzel kişiler ürettikleri sigara filtrelerini Bakanlıktan üretim ve faaliyet uygunluk belgesi almış makaron veya sigara üreticilerine doğrudan satabilecekleri gibi ihraç da edebilecek.

Sigara filtresi üreticisi gerçek ve tüzel kişiler tarafından, hammadde stok hareketleri, üretim miktarları, satışlar ve iadeler, onaylı raporlar halinde Bakanlığa bildirecekler.

İthal edilen, yurt içinden temin edilen, üretimde kullanılan, üretimde kullanılmaksızın başka bir yere sevk edilen, imha edilen, bozulan veya sair şekilde çıkan hammaddelere ilişkin kayıtları, üretilen, piyasaya arz edilen, piyasadan iade alınan, ihraç edilen, imha edilen, bozulan veya sair şekilde çıkan sigara filtrelerine ilişkin kayıtları tutmaları zorunlu oldu.

İlgili Tebliğ bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-14.htm linkinde yayımlanmıştır.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com